کار=جهاد

کار=جهاد
آخرین نظرات
نویسندگان

۱۷ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۴ ثبت شده است

۲۹ارديبهشت

وبلاگ پارک شهر از مجموعه وبلاگ های کار یعنی جهاد نوشت:

دوستی بر روی کاغذی این جملات را نوشته وبه شیشه جلوی خودرویش نصب کرده بود:

خدایا !

بابت هر شبی که بی تشکر از تو ، سر بر بالین گذاشتم،

بابت هر صبحی که بی سلام به تو ، آغاز کردم،

بابت لحظات شادی که  به  یاد  تو  نبودم،

بابت هر گره که به دست تو باز شد و من به شانس نسبت دادم،

بابت هر گره کور که به دست خودم زده شد و تو را مقصر دانستم،

.....  مرا ببخش !

بهنام احمدی
۲۸ارديبهشت

بهنام احمدی
۲۳ارديبهشت

بهنام احمدی
۲۰ارديبهشت

بهنام احمدی
۱۹ارديبهشت

بای ذنب قتلت ؟ به کدامین گناه کشته شدند؟؟


khalilshahr.blog.ir
بهنام احمدی
۱۸ارديبهشت

وبلاگ او می آید از مجموعه وبلاگ های کار یعنی جهاد نوشت:

بهنام احمدی
۱۶ارديبهشت

خدایا
بامداد امروز هم از خواب برخاستم و دیدم میزان سلامتی ام بیشتر از کسالتم است.
خوشبخت تر از میلیون ها نفر دیگری هستم که در همین هفته جان می سپارند.
هیچ چیزی امنیت و آرامش را تهدید
نمی کند.
درد و گرسنگی احساس نمی کنم.
شکنجه و رنج و تنهایی و زندان ندارم.
خوراک برای طعام،
پوشاک برای بدن،
جایی برای خواب،
دارای سرپناه،
با آبرو،
آبی برای نوشیدن،
لذتی برای عمر،
عمری برای زندگی،
زیستنی برای تجربه،
تجربه ای برای پیروزی،
موفقیتی برای غرور،
غروری برای بالندگی،
بالندگی برای دوست داشتن ،
دوست داشتنی برای ایمان،
ایمانی برای سپاس،
سپاسی برای تو...
پس خدایا مگر می شود تو را شکر نگفت. می شود تو را داشت و چیزی کم داشت؟ راستی کسی که تو را ندارد چه دارد و او که تو را دارد چه کم دارد؟
خدایا سپاس ،سپاس، سپاس از این همه نعمت که بر من ارزانی داشته ای!
خدایا آنم ده که آنم به...

بهنام احمدی
۱۵ارديبهشتوبلاگ آسمان آبی از مجموعه وبلاگ های کار یعنی جهاد نوشت:


ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ ﺍﺵ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺕ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ .


ﻣﻮﻗﻊ ﺍﺫﺍﻥ ﻇﻬﺮ ﺗﻮﯼ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺟﺎﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺷﻬﺮ، ﺭﻭﯼ ﺗﭙﻪ ﺍﯼ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮐﺮﺩ


ﭼﻮﭘﺎﻧﯽ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ  ﻧﻤﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﻭ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﺍﻥ ﻫﻢ ﮐﻨﺎﺭﺵ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﭼﺮﺍ .

بهنام احمدی
۱۴ارديبهشت

غیبت کردن عادت زشت بعضی از ما شده است.عادتی که کم کم قبح آن ریخته و چه بسا آن را نشانه شجاعت و یا صراحت لهجه خود بدانیم و به آن افتخار کنیم

بحثهای سیاسی بدون غیبت کردن اصلا امکان ندارد
اتهامات ثابت شده و نشده ای را که از جایی

بهنام احمدی
۱۳ارديبهشت
بهنام احمدی