کار=جهاد

کار=جهاد
آخرین نظرات
نویسندگان

۳ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۳ ثبت شده است

۲۶ارديبهشت

جنگ کار تا پیروزی

بهنام احمدی
۲۶ارديبهشت

بعد از سخنان مقام معظم رهبری پیرامون اقتصاد مقاومتی و نقش آن در برون رفت اقتصاد کشور از رکود مصاحبه ای را با محمدرضا سپهری رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی داشتیم که به شرح زیر است:

*آقای سپهری راهکار های تحقق اقتصاد مقاومتی چیست؟

بسم الله الرحمن الرحیم

تاکید بر به کارگیری مدل های همکاری جمعی در اقتصاد و توجه به تعاون به عنوان یکی از مدل های همکاری جمعی، راهی برای تحقق اقتصاد مقاومتی است.

*محورهای سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری شامل چه چیزهایی است؟
این محور ها شامل مردم محور، دانش بنیان، درون زا و برون نگر است و با توجه به این محور ها به این نتیجه میرسیم که  اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دولتی نیست و در این اقتصاد دولت ها نقش تسهیل گری و باغبانی دارند نه اینکه خود مانع کسب و کار مردم باشند.

آقای سپهری اقتصاد مردم محور چه اقتصادی است؟
اقتصاد مردم محور اقتصاد سنتی و شبانی نیست، برای تحقق اقتصاد مردم محور و اقتصاد مقاومتی باید تعاونی ها، انجمن های مردم نهاد و انجمن های علمی و مدل های این چنینی را برای دفع آسیب های احتمالی حمایت کرد.

مدیر چه نقشی در اقتصاد مقاومتی دارد؟
در اقتصاد مقاومتی مدیر نه به عنوان رئیس بلکه به عنوان یک مربی به فعالیت می پردازد، برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید مهارت ها و قابلیت ها گسترش یابد که در این میان نقش فنی حرفه ای در گسترش مهارت افراد بسیار مهم است.

تحول در اقتصاد اتفاقی نیست و فرآیندی تدریجی و تکاملی است که نه در مقصد که در مسیر اتفاق می افتد، برای تحقق اقتصاد مقاومتی نباید به دنبال توسعه سازمانی باشیم بلکه باید به دنبال چابک سازی آن باشیم و همچنین باید نیازمند نگرش سیستمی در مدیریت و اظهار نظرات کارشناسانه باشیم.

انتهای پیام

بهنام احمدی
۲۶ارديبهشت

جنگ کار تا پیروزی

بهنام احمدی